Rzeczoznawca Majątkowy Siemianowice Śląskie

Szanowni Państwo,

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Jadwiga Marczykiewicz wykonuje usługi wyceny nieruchomości dla mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Usługi szacowania wartości nieruchomości wykonywane są m.in. dla następujących typów nieruchomości w Siemianowicach Śląskich:

  • niezabudowane nieruchomości gruntowe – takie jak działki budowlane oraz komercyjne;
  • zabudowane nieruchomości gruntowe – np. budynki mieszkalne, obiekty handlowo-usługowe i przemysłowe, magazyny, hale;
  • nieruchomości lokalowe – lokale mieszkalne, handlowe oraz usługowe;
  • ograniczone prawa rzeczowe – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu;

Operat szacunkowy dla nieruchomości położonych w Siemianowicach Śląskich może być sporządzony m.in. dla takich celów jak: wycena nieruchomości pod kredyt,  wycena nieruchomości na potrzeby podziału majątku, wycena na potrzeby postępowania spadkowego, wycena nieruchomości w celu sprzedaży lub nabycia, wycena nieruchomości w celu ustalenia opłat za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, wycena nieruchomości w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wycena na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wycena w celu sprzedaży prawa własności do nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego, wycena nieruchomości w celu oddania jej w trwały zarząd lub aktualizacji opłat z tytułu trwałego zarządu, wycena w celu ustalenia kwoty odszkodowania za nieruchomość, ustalenie wynagrodzenia za ustanowienie służebności, wycena lokali mieszkalnych w celu sprzedaży na rzecz najemcy, ustalenie kwoty odszkodowania, wycena w celu ustalenia opłat adiacenckich i planistycznych, wycena służebności przesyłu i inne wyceny zgodnie z przepisami prawa.

Zapraszamy klientów z Siemianowic Śląskich do zapoznania się z ofertą Kancelarii i do kontaktu.

Z poważaniem                                  

Jadwiga Marczykiewicz                  

Jadwiga Marczykiewicz